nabízíme

Aktuálně nabízíme tato data


Absolventi VŠ

Přehledy absolventů VŠ dle zaměření studia a kraje


Jaké jsou počty absolventů VŠ dle zaměření studia? Kolik je absolventů určitého typu studia: bakalářského, magisterského a doktorského? Jedná se o absolventy denní nebo dálkové formy? Informace také v regionálním členění podle krajů.


ukázka

HR monitor

Stabilizace zaměstnanců a práce s jejich potenciálem


Jaké nástroje firmy využívají při procesu adaptace nových zaměstnanců? Jak důležitá je firemní kultura k udržení zaměstnanců? Kdo nejčastěji opouští firmy a je opravdu výše mzdy nejčastějším důvodem k jejich odchodu?


ukázka

mapa zaměstnanosti

Informace o počtech zaměstnaných dle profesí a regionů


Kolik osob pracuje například v zaměstnání Kováři (CZISCO 7221)?
Jaké je rozložení zaměstnaných na této profesi v celé České republice, jednotlivých krajích či dokonce okresech?


ukázka

mapa žáků SŠ

Přehled o budoucí pracovní síle dle škol, oborů a regionů


V jakých oborech a na jakých školách se připravují vaši budoucí zaměstnanci?
Kolik absolventů konkrétních oborů pokračuje v dalším studiu a kolik zůstává dostupných na trhu práce?


ukázka